Search

Administration Clerk with Dutch

Duties:

Supporting verbal translations for app users in daily matters,

Answering calls and conducting interpretation,

Speaking clearly in both languages using proper pronunciation and polite expressions,

Maintaining a professional attitude throughout the call at all times,

Remaining calm during calls in the event, especially in emergency situations,

Understanding terminology for various industries.

Requirements:

Excellent communication skills in Dutch language

Good command of English

Valid work permit

Knowledge of MS Office package


Our client offers:

Multicultural work environment

International assignments and projects

Induction training and language courses

Private medical care with family option

Life and accident insurance

26 days of holiday regardless of your seniorityMultisport


numer oferty #23149

#pracabiurowa #dutch #nidelandzki


Apply Kraków

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

Praca z dutch

CONTACT US

employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: