Search

HR Administration & Payroll Specialist

Currently for our Clients from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.

Location: Warsaw

Online recruitment process

Daily responsibilities:

 • Support rollout of HR processes and procedures at Samsung sales & marketing Polish subsidiary

 • Be a partner and support HR BP’s, managers and employees in terms of Polish labor law and work regulations

 • Coordinate the payroll cycle by cooperating with HR SSC and external payroll provider

 • Ensure smooth communication about compensation and benefits to all employees from their day 1

 • Prepare and monitor HR metrics and budget (labor costs) contribute to action plans in case KPIs are not met for a longer period

 • Contribute to local improvement initiatives

 • Active participation in global HR projects implementation (Samsung HR innovation long-term project)

Required skills:

 • 2+ years of work experience in HR/Payroll role

 • Excited about processes innovations/new technologies

 • Speak & write English fluently on a daily basis

 • Eager to blend administrative HR job and participation in big-picture projects

 • Out-of-the box thinker

 • Excellent knowledge of Polish labor law (payroll regulations will be an asset)

Our client offers you:

 • Opportunity to grow inside one of the most beloved company

 • Full package of working tools

 • Base salary + additional financial bonus

 • Wide range of benefits such as private healthcare insurance, dentistry package, sport card, lunch vouchers, life insurance and many more


ID 28010

Numer ref.: 541265

Apply here

#ofertapracy #jobvaccancy #HR #administration #payroll #specialist #BPO #SSC #warsaw #english #angielski #online #recruitment

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

CONTACT US

Employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: