Search

HR Database Manager

Currently for our Clients from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures i fields of Order management, customer service, human resources accounting, logistics and IT.

Location: Warsaw

Online recruitment process

Daily responsibilities:

 • Developing project plan to monitor, measure and track progress; ensuring on time projects delivery

 • Tracking project performance, analysing goal accomplishment

 • Taking care of effectiveness of the processes - internal optimization of the services

 • New approache to established policies and procedures; improvement recommendations

 • Risk identification

 • Support the HR systems integration

 • Creating reports, documentation maintenance

 • Conducting audit activities (procedures, system)

 • Manage the relationship with the client and stakeholders

Required skills:

 • Fluent English for everyday communication

 • Experience in HR team and excellent knowledge of business processes

 • Very good knowledge of Ms Excel and PeopleSoft

 • Project management experience

 • Ability to set priorities and work independently

 • Ability to create innovative solutions to problems

Our client offers you:

 • Professional stability - employment agreement

 • Attractive employment conditions in an international company

 • Special trainings for every employee

 • Package of benefits - among others Multisport Card, language courses and medical insurance

ID 28304

Numer ref.: JOHO_5671

Apply here

#ofertapracy #jobvaccancy #HR #database #manager #warsaw #online #recruitment

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

CONTACT US

Employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: