Search

Italian Language Specialist

Currently for our client from the BPO/SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures, no experience required.


Location: Poznań

Online recruitment process

Daily responsibilities:

 • You will be responsible for communication with clients;

 • Helping clients and solving occurring problems in a timely manner;

 • Understanding our client needs in order to meet their individual requirements;

 • Answering to any client’s questions in the most efficient manner;

 • Identify patterns, recommend improvements, and filter out unimportant issues.

Required skills:

 • Fluent (Spoken and written) Italian;

 • Working knowledge of MS Office tools, with emphasis on Excel;

 • High organizational and time management skills;

 • Multitasking and accuracy;

 • Ability to teamwork.


Our client offers you:

 • Permanent employment contract with competitive salary and wide range of benefits (Medicover, MultiSport, etc.);

 • Trainings from the first day of work;

 • Modern office and international environment;

 • Practical use of foreign languages.

ID 28030

Numer ref.: EMOG

Apply here

#ofertapracy #jobvaccancy #italian #wloski #poznan #BPO #SSC #noexperience

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

CONTACT US

Employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: