Search

Junior Accounting Assistant with Finnish

Currently for our Clients from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.

Location: Łódź

Online recruitment process

Do You have first experience in accountancy? Maybe You worked with invoices or SAP?


Duties:

 • Verifying financial data and purchase invoices

 • Monitoring and processing incoming payments

 • Preparing reports of financial issues for assigned Clients

 • Responding to vendor queries in foreign language

Requirements:

 • We do not require experience but it will be a plus

 • Very good command of Finnish and good of English

 • High analytical skills and willingness to develop in accounting

 • Availability to work full-time

Our Client offers:

 • Professional stability - contract of employment

 • Ability to use foreign language in practical way

 • Possibility to work in international environment

 • Special training program for every new employee

 • Package of benefits

ID 29947

Numer ref.: GARE0001881

Apply here

#jobopportunity #jobvacancy #BPO #SSC #finance #accounting #junior #assistant #finnish #finski #english #angielski #lodz #jobsinlodz #pracalodz #rekrutacja #online #recruitment

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.