Search

Junior Administrative Support with French Łódź

Duties: • Receiving orders from Customers and entering them into the SAP program, • Verifying and comparing data, correcting errors, • Preparing offers for Clients • Cooperation with internal Clients, suppliers and foreign branches (e-mails, phone),

Requirements: • Very good knowledge of French and English for everyday communication, • Availability for full-time job (post-graduate, weekend students etc.) • Hard-working, open-minded and with energetic approach to tasks • Willingness to develop and learn!

Our client offers: • Attractive employment conditions • Professional stabilization - a contract of employment • A comprehensive implementation program • Work in an international organization and a chance for development • Benefits package - Multisport card, medical insurance, bonuses etc.


numer oferty #25356


#pracalodz #franch #francuskiAplikuj Łódź
Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.


CONTACT US

employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: