Search

Junior Language Specialist with Slovenian Warszawa

Your tasks:

Review and categorize social media content,

Review and take action on content that violates policies including copyright/pirated content,

Review user accounts to verify their identity and take action,

Judge/decide on content by referring to client policy/guidelines,

Respond back to users with necessary actions that must be taken to correct content,

Ensures that the process is followed correctly in Service Operations,

Documentation support & research.

Requirements:

Excellent communication skills in Slovenian

Good command of English,

Knowledge of MS Office package,

Availability for full time job.

Our Client offers:

Multicultural work environment,

International assignments and projects,Induction training and language courses

Private medical care with family option,

Life and accident insurance,

26 days of holiday regardless of your seniority,

Multisport.


numer oferty #23362

#warszawa #slovenian


Apply Warszawa
Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

Praca z french

CONTACT US

employer?

Looking for a job?

Recent job offers
If you're looking for talent,
contact us here: