Search

SEA Specialist (Marketing)

Currently for our Client from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.


Location: Warsaw

Online recruitment process


What you will be responsible for:

 • Google AdWords Campaign management, data analysis, testing and optimizing campaigns,

 • Design and development of new SEA campaigns as well as ongoing optimization of existing SEA campaigns,

 • Selecting and developing keywords and effective adtexts,

 • Conception and selection of relevant landing pages,

 • Autonomous reporting as well as the recommendations for actions,

 • Independent project work in cooperation with the Central Online Marketing,

 • Active exchange of experience with cooworkers,

 • Continuous training on current market and technology developments / tracking of trends,

 • Research and establishment of new strategic alliances.


Candidate's profile:

 • At least 2-3 years of Online Marketing experience in the area of Search Engine Marketing (SEM),

 • High intereste in and good knowledge of e-commerce,

 • Great teamplayer with good communication skills in English and Polish,

 • Outstanding analytical skills and confidance in data management,

 • Expert in Google AdWords, Google Analytics and othe web analytics tools,

 • Excel knowledge as an analysis tool.


Our client offers you:

 • Constant trainings and professional development,

 • Stable employment in international structures,

 • English-speaking environment,

 • Possinilities to Home Office up to 5 days per month (after probationary period)

 • Private Medical Care, Life Insurance, Dental Care

 • Friendly and supportive colleagues :)


ID 29154

Numer ref.: GARE200824


Apply here#jobopportunity #jobvacancy #SEA #specialist #marketing #ecommerce #english #angielski #warsaw #warszawa #jobsinwarsaw #pracawarszawa #rekrutacja #online #recruitmentPlease add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”


Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.