Search

Senior General Ledger Accountant with German language

Currently for our client from the BPO/SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.

Location: Warsaw

Online recruitment process

Daily responsibilities:

 • Process mapping within Record to Report activities

 • Active participation in the month end closing tasks at General Ledger level,

 • Balance Sheet accounts reconciliation,

 • Preparing financial reports (BS, P&L) for management purposes,

 • Ensuring process compliance with internal procedures,

 • Smooth collaboration with other departments and units in the organization

 • Additionally, you will be responsible process transition management.

Required skills:

 • Approx. 2 years of professional experience in Accounting/Finance, especially in GL area

 • Degree in Accounting, Finance & Banking or Economics

 • Fluent command of German language

 • Good knowledge of English

 • Very good Excel skills

 • Knowledge of SAP or other ERP systems

 • Attention to details and analytical skills

 • Excellent interpersonal skills to collaborate with stakeholders and peers

 • Previous experience in process transition

Our client offers you:

 • Exciting job in an international company, with opportunities to lead and contribute to different projects & actions

 • Joining in a diverse and supportive team of professionals

 • Special training tailored to your needs and career goals

 • Possibility to use foreign languages and to collaborate with cross-region teams

 • Wide choice of benefits

 • Opportunity to demonstrate your expertise and professionalism

ID 27971

Numer ref.: GARE200421

Apply here

#ofertapracy #jobvaccancy #warsaw #BPO #SSC #finance #accountancy #GL #generalledger #ksiegaglowna #accountant #german #niemiecki #online #recruitment

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.